РОЛАТ ЗОЗ БАНАНОВИМА ЧОКОЛАДКАМИ

Потребне:

2 вощини

4 вайца

200 ґрами цукру

1 марґарин (250 ґрами)

300 ґрами млєти плазма кекси

8 бананово чоколадки.

Так треба приготовиц:

Два вощини положиц до навлаженого ручнїка. Вайца и цукер увариц на пари. Кед ше увари додац цали марґарин и млєти плазма кекси. Потим шицко вєдно добре розмишац.

Кед ше фил охладзи треба го подзелїц на два єднаки часци. Потим, намасциц вощину зоз єдну часцу, поскладац на фил бананово чоколадки и скруциц. Поступок повториц зоз другу вощину и другу часцу филу.

НАПИШЦЕ УПЕЧАТОК

Your email address will not be published.