РОЗЕН ТОРТА – БИЛИ АНГЕЛ

Потребне:

200 ґр билей чоколади

1 пакованє билих скоркох за розен торту

1,5 л млєка

4 ванелийово пудинґи

500 ґр цукру

1 марґарин

150 ґр млєка у праху

4 обични шметанки

150 ґр мелкого цукру

6 шлаґи

3 деци квашней води.

Так треба приготовиц перши фил:

Пудинґи увариц у млєку зоз цукром и пошекану чоколаду. Док ше тото хладзи, у окремней мисочки вимишац марґарин зоз млєком у праху и на концу (кед шицко охладзене), вєдно змишац.

Так треба приготовиц други фил:

У єдней мисочки вимишац шметанки зоз мелким цукром, а у другей витрепац шлаґи зоз квашну воду. На концу, вєдно змишац витрепани шлаґи зоз шметанку.

Филує ше так же ше на цесто положи перши фил, вец други фил, вец цесто и так док ше шицко нє потроши.

НАПИШЦЕ УПЕЧАТОК

Your email address will not be published.