Америцки сон

Нєсподзиваце ше як швидко и лєгко пририхтаце смачни колач – прави америцки сон.

Потребне:

2 шольки (150мл) цукру, лєбо 10 ложки

4 вайца

2 и пол шольки муки, лєбо 15 ложки

1 шолька млєка, лєбо 150мл

¾ шольки олєю, лєбо 100мл

1 мещок пращку за печенє

1 ложичка екстракт ванилиї.

За фил треба:

2 пудинґи од ванилиї

1 л млєка

200 ґр чоколади за варенє

100 ґр овоци: брусници, сухе грозно, щикани вишнї, боровници, шекани орехи/лїсковци и подобне

250 мл шметанки за варенє.

 

Цукер и вайца витрепац зоз миксером док ше цукер нє розпущи. Додац муку зоз пращком за печенє, млєко, олєй и ванилийов екстракт, та шицко добре витрепац.

До глїбокей тепши положиц папер за печенє и усипац цесто. Печиц на 175 ступнї, 30-40 минути.

Док ше цесто пече увариц пудинґ так як пише на мещку. До пудинґу додац овоц.

Упечене цесто такой виняц зоз рерни и треба го цале поджобац зоз варешку – направиц у цесту дзири. Вец го преляц зоз увареним пудинґом. Пудинґ треба же би пополнєл дзири у цесту.

Охабиц най ше шицко охладзи.

За ґлазуру треба вариц шметанку док нє почнє врец, а вец такой сцагнуц и додац чоколаду поламану на фалатки. Мишац док ше чоколада цалком нє розпущи. Преляц по колачу и охабиц най ше шицко добре охладзи.

НАПИШЦЕ УПЕЧАТОК

Your email address will not be published.