Кифлочки (и на слано и на сладко)

Тоти кифлочки ше прави такой, нє муши ше чекац же би накисли. Кед вам останє вареного меса лєбо дакус млєтого меса, мож положиц до кифлочкох, а тото цо останє мож направиц на сладко.

Потребне:

кила муки

пол литри млєка

1 ложичка солї

2 ложки цукру

1 квас

3 деци олєю (лєбо масци)

(мож положиц вайца, а нє муши ше).

Поступок:

Розлїциц млєко, до ньго положиц цали квас, и помалки додавац муку и з варешку мишац, аж мож и зоз миксером, а вец предлужиц мишиц зоз руку. Кед цесто гладке и кед ше вецей нє лїпка на руки, значи же є готове.

Тото цесто подзелїц на 8 часци, кажду часц розогнац зоз розвалку. Достанє ше векши круг котри треба подзелїц на осем исти часци хтори треба круциц до кифлочкох. Так треба поробиц и зоз гевтима 7 цестами, та достанєце 64 кифлочки. На кажди ширши конєц мож положиц: маджун, млєти орехи засладзени, мак засладзени, засладзени хлєбичок…, а на слано: млєте подинстане месо, варене пошекане месо, саламу, трапист сир, шунки, колбаси…. гоч цо цо маце у обисцу.

Тепшу наолєйовац, кифлочки од горе премасциц зоз витрепаним вайцом, а мож положиц и сусам лєбо ким.

 

НАПИШЦЕ УПЕЧАТОК

Your email address will not be published.