Курчецина зоз шампиньонами и шметанку

Состойки:

■ 2 главки цибулї

■ 300-400 ґрами курового   

   билого меса

■ 200 ґрами шампиньони

■ 200 милилитри шметанки

  за варенє

■ олєй

■ цеснок

■ попер и ориґано

Положиц до палачинкарнї цибулю и подинстац ю. Кед видзиме же дакус достала фарбу уруцуєме цеснок и шампиньони. Треба дас  10-15 минути. Накадзи шампиньони достаню фарбу, кладземе их до даякей пластичней миски и охабиме най стоя док нє попражиме биле месо. Потим, кед и месо почервенї, усипеме назад шампиньони и усипеме 200 милилитри шметанки за варенє. Шицко тото мишаме док ше нє зєдинї, а вец по смаку додаваме цо сцеме. Я положела дакус попру, ориґана и солї.

Єдло ма 1384 kcal за штири особи, а єдна порция виноши 346 kcal.

Силвия Маґоч

НАПИШЦЕ УПЕЧАТОК

Your email address will not be published.