Печинка зоз шампиньонами и мархву

Потребне:

800 ґрами живинскей печинки

300 ґрами мархви

300 ґрами шампиньони

Празилук

300 ґрами ризкаши

200 милилитри шметанки за варенє

4 ложки олєю

ложка ґустину

Присмачки, соль, попер, веґета, мелки цеснок, ким, копер, цукер (по смаку)

Пририхтованє:

Динстац на олєю празилук и мархву порезани на колєчка дас 10 минути. Додац порезани шампиньони, 300 милилитри води и най ше динста под покривку ище 10 минути. Потим додац печинку, присмачки по смаку и най ше вари ище 15 минути. На концу усипац шметанку за варенє и ложку ґустину, вариц ище 5 минути и єдзенє хотове. Служиц зоз уварену и прецадзену ризкашу. Смачного!

Лїляна Еделински

НАПИШЦЕ УПЕЧАТОК

Your email address will not be published.