Посна рискаша зоз шампиньонами

За тото єдло потребне:
1 главка цибулї
1 шолька интеґралней рискаши
1 ложка сухей присмачки (Баґ, Ц, Веґета, завиши цо хаснуєце)
200 ґрами шампиньони
1 векша мархва
50 мл олєю.
Пририхтованє:
Пошекац и зомлєц цибулю, та ю зоз олєйом видинстац. Кед цибуля видинстана, додац рискашу и наляц два погари води и охабиц най ше вари. З часу на час премишац, бо ше рискаша лєгко може залїпиц за сподок шерпенї.

Кед рискаша на поли уварена додац пошекани шампиньони и пошекану мархву, доляц ище дакус води, премишац и охабиц же би ше сциха шицко вєдно уварело под покривку. Кед мархва уварена зняц покривку и предлужиц варенє покля вода нє вивре и мерковац же би нє пригорело.

НАПИШЦЕ УПЕЧАТОК

Your email address will not be published.