Сирец

По основним рецепту за сирец треба дзешец вайца и литра млєка. Медзитим, кед го домашнї барз любя, лєбо ше прави за вецей людзох, вец ше и количество состойкох пропорцийно звекшує. Даєдни любя кед сирец сланши, вец досц и єдна ложка цукру, а даєдни заш кед сирец таркасти з бильчками, та вайца нє треба так барз розтрепац.

Потребне: литра млєка, дзешец вайца, два ложки цукру и єдна ровна ложка солї.

2010-03-30 paska sirec pisanki Ahneta Bucko Papharhaji 009На шпоргет положиц млєко най превре, та уляц розтрепани, посолєни и поцукровани вайца и мишац док ше нє зяви серватка, т. є. док ше нє зосири. Шицко треба зляц до груднїци хтору ше завяже и обеши най ше сирец одчече.

Сирец ше вари лєм на Вельку ноц, и гоч го векшина барз люби, ґаздинї го нє варя през рок.

НАПИШЦЕ УПЕЧАТОК

Your email address will not be published.