Чоколадово мафини

Состойки:

■ 2 вайца

■ 2 шольки муки

■ шолька млєка

■ пращок за печенє

■ ванелийов цукер

■ шолька цукру

■ шолька олєю

■ какао – хто кельо люби

Поступок правеня:

Вайца, млєко и олєй змишац вєдно, додац шольку цукру и ванелийов цукер. Потим додац пращок за печенє  и два шольки муки. До тей готовей маси додац какао (мож додац  хто сце, наприклад, вишнї, малини, а може  остац и така маса лєм додац лимун) и розмишац. Я хасновала ложку за сладоляд. Зоз тей мери треба же би вишло 24 мафини.

Єден фалаток ма 152 kcal.

Андреа Бучко

НАПИШЦЕ УПЕЧАТОК

Your email address will not be published.