Швидки лядово коцки

Потребне:

5 вайца

5+12 ложки цукру

5+9 ложки муки

2 ложки какаа

1 пращок за печенє

2 ванелийово цукри

200 ґр цукру 750 мл млєка

1 марґарин

100 ґр чоколади за колачи.

Скорка: 5 бильчки витрепац зоз 5 ложками цукру, додац 5 жовчки, 5 ложки муки, 2 ложки какаа и 1 пращок за печенє. Положиц до тепши и упечиц.

Шербет: Треба превариц 200 ґр цукру и 200 милилитри води и преляц прейґ упеченого колача.

Фил: Превариц 750 милилитри млєка, додац 12 ложки цукру и 9 ложки муки и 2 ванелийни цукри и до охладзеного додац 250 ґрами марґарину. Хто люби може додац сок з лимуна.

Ґлазура: 100 ґрами чоколади за варенє розпущиц зоз 5 ложками олєю.

 

НАПИШЦЕ УПЕЧАТОК

Your email address will not be published.