Шпаґети „Карбонара”

Потребне:

200 ґрами сланїни (з надосц меса)

2 дцл шметанки

шпаґети

ориґана по смаку.

Попражиц сланїну и, кед пущи масц, положиц до нєй шметанку и шицко добре розмишац. Увариц шпаґети, так як пише на мещку, одцадзиц их и шицко вєдно помишац. Хто люби, на цепли шпаґети може натрец сира.

НАПИШЦЕ УПЕЧАТОК

Your email address will not be published.