Слани єдла

РУСМАК, РуСмак, РуСмак-рецепти, Слани єдла

Шпаґети „Карбонара”

Потребне: 200 ґрами сланїни (з надосц меса) 2 дцл шметанки шпаґети ориґана по смаку. Попражиц сланїну и, кед пущи масц, положиц до нєй шметанку и шицко добре розмишац. Увариц шпаґети, так як пише на мещку, одцадзиц их и шицко вєдно помишац. Хто люби, на цепли шпаґети може натрец сира.

РуСмак, РУСМАК, РуСмак-рецепти, Слани єдла

Посна рискаша зоз шампиньонами

За тото єдло потребне: 1 главка цибулї 1 шолька интеґралней рискаши 1 ложка сухей присмачки (Баґ, Ц, Веґета, завиши цо хаснуєце) 200 ґрами шампиньони 1 векша мархва 50 мл олєю. Пририхтованє: Пошекац и зомлєц цибулю, та ю зоз олєйом видинстац. Кед цибуля видинстана, додац рискашу и наляц два погари води и охабиц най ше вари. […]

РУСМАК, РуСмак, РуСмак-рецепти, Слани єдла

Троугельнїки зоз фета сиром

Потребне: 200 ґр фета сира 50 ґр пармезану лєбо траписту, вайцо 5 ценки скорки за рейтеши, ложка менти, соль, попер, 50 ґр масла. Так треба приготовиц: Фета сир розмишац у судзини зоз видлїчку. Додац натарти сир, вимутькане вайцо, пошекану менту, соль и попер и шицко добре вимишац. Скорки треба поскладац єдну прейґ другей, и порезац […]

РуСмак, РУСМАК, РуСмак-рецепти, Слани єдла

Гречески макарони

Потребне: 250 ґр макарони 80 ґр фета сира 3 бильчки 0,5 дц маслинового олєю главка цибулї 0,5 кґ млєтого меса 1 мархва, петрушково лїсце 2,5 дц парадичанки, 2 ложички солї 2 ложички ориґана дакус попру.   Макарони положиц до врацей, посолєней води и вариц даскельо минути. Прецадзиц их и положиц до огньостойней судзини и помишац […]

РуСмак, РУСМАК, РуСмак-рецепти, Слани єдла

Шлїмаки зоз сиром

Потребне: Пол кили ценки скорки За полнєнє: 500 ґрами кравского сира 2 деци шметанки 4 вайца 1 ложичка солї. Так треба приготовиц: З миксером витрепеме бильчки на твардо. У другей судзини витрепеме жовчки, сир, шметанку и соль. Бильчки з варешку сциха умишаме до жовчкох. Кажду скорку попирскаме з минералну воду и дакус олєю и з […]