Tag: Дакус иншаки принцес крофни

Колачики, РуСмак, РУСМАК, РуСмак-рецепти

Дакус иншаки принцес крофни

Потребне: 60 ґрами масци 120 ґрами муки и 12 ложки (за юшку) води 4 вайца. Положиц масц и воду до шерпенки и тота маса муши преврец, вец треба положиц муку и кус препражиц же би ше шицко зєдинєло. Кед ше охладзи положиц єдно по єдно цале вайцо (вєдно 4) и нєпреривно мишац. Од достатей маси […]