Tag: Дїдо Шнїжнїк зоз вайцох

РУСМАК, РуСмак, РуСмак-рецепти

Дїдо Шнїжнїк зоз вайцох

Потребне: 6 на твардо уварени вайца 6 уварени препилково вайца мархва (за нос) векша огурка (за шапку) 10 желєни лїсца младей цибулї зарна попру (за очи и ґомбички) 2 ложки паштети з курчеца 3–4 ложки маси за полнєнє. Маса за полнєнє: звязка вашильцу по 4 конарчки петрушкового лїсца або копру 10 до 12 лїсца шпинату […]