Tag: Крачунске єдзенє

РУСМАК, РуСмак, РуСмак-рецепти

Дїдо Шнїжнїк зоз вайцох

Потребне: 6 на твардо уварени вайца 6 уварени препилково вайца мархва (за нос) векша огурка (за шапку) 10 желєни лїсца младей цибулї зарна попру (за очи и ґомбички) 2 ложки паштети з курчеца 3–4 ложки маси за полнєнє. Маса за полнєнє: звязка вашильцу по 4 конарчки петрушкового лїсца або копру 10 до 12 лїсца шпинату […]

Декорация, РуСмак, РУСМАК, РуСмак-рецепти

Крачунске житко

Дакеди давно ше верело же кед житко на Крачун густе и желєне, таки будзе и цали наступни рок. Крачунске житко символизовало и обнову живота, односно будзенє природи на яр, як и плодносц и благостан хтори ше жадало мац нє лєм през крачунски швета, алє цали рок. Же би цо красше випатрало под ядловцом або на […]