Tag: Лидия Сабадош

РуСмак, РУСМАК, РуСмак-рецепти

ПРИНЦЕС КРОФНИ

Потребни состойки за цесто: 3 деци води 150 ґрами масци 150 ґрами муки 6 вайца. Потребни состойки за фил: 1 литра млєка 8 ложки муки 10 ложки цукру 3 жовчки 1 ванелийов цукер 1 пудинґ од ванелиї. Так треба приготовиц цесто: 3 деци води и 150 ґрами масци най превре. До того додац 150 ґрами […]

РуСмак, РУСМАК, РуСмак-рецепти

ФАНТАСТИЧНА БАКЛАВА З КОКОСОМ

Потребни состойки за фил: 1 пакованє цеста (скорки) за рейтеши 5 вайца 300 ґрами цукру 200 мл йоґурту 200 мл олєю 1 пращок за печенє 3 ложки муки 300 ґрами кокосу. Потребни состойки за сладку воду: 1,2 литри води 700 ґрами цукру Так треба приготовиц: Витрепац 5 бильчки, додац 300 ґрами цукру и додац жовчки и […]