Tag: Мафини зоз празилуком

РуСмак, РУСМАК, РуСмак-рецепти, Хлєб и печива

Мафини зоз празилуком

За 12 мафини потребне: 220 ґр муки половка пращка за печенє ложичка солї ценки празилук 75 ґр кукуричного ґризу 60 ґр сира (гоч траписту, гоч кравского) 150 мл йоґурту 160 мл млєка 2 вайца. Так треба приготовиц: Празилук пошекац на цо дробнєйше. У єдней судзини помишац сухи состойки – муку, пращок за печенє, соль, кукурични […]