Tag: Мусака з млєтим месом

РУСМАК, РуСмак, РуСмак-рецепти, Слани єдла

Мусака з млєтим месом

Потребне: цибуля 600 ґрами кромплї (лєбо бундавки) 300-500 ґрами млєтого меса 3 вайца 300 мл млєка соль олєй. На цибулї и олєю перше подинстац месо. Кромплї порезац на округло. Складац до тепшички перше кромплї, вец млєте месо, кромплї, месо (треба же би остатнї шор були кромплї). Кромплї преляц зоз дакус олєю. З видлїчку вимишац вайца […]