Tag: Писанки

РуСмак, РУСМАК, РуСмак-рецепти

Писанки – радосц пасхи

Од давен-давна познате же вайцо вични символ плодносци и жица, симол любови и радосци, алє менєй познате же яке значенє маю одредзени писанки, кеди ше зявели, цо ше знїма сцело повесц. На велї питаня анї нє мож одвитовац, бо одвити на нїх ище вше глєдаю етнолоґове, археолоґове, историчаре… У нашим народзе писанє писанкох преношене з […]

Декорация, РУСМАК, РуСмак, РуСмак-рецепти

Нєзвичайни писанки

Потребне: видути вайца (шкарупини) 2 деци дестилованей води пластична мисочка лаґи за нохци у рижних фарбох ценку палїчку, зубодлобку лєбо подобне. Способ роботи: До мисочки усипац дестиловану воду. Вжац лаґи за нохци (нє шму буц густи, бо ше нє розпуща у води). Капкац до води по два капки лаґу. Лаґ ше муши розисц по води, […]