Tag: принцес крофни

РуСмак, РУСМАК, РуСмак-рецепти

ПРИНЦЕС КРОФНИ

Потребни состойки за цесто: 3 деци води 150 ґрами масци 150 ґрами муки 6 вайца. Потребни состойки за фил: 1 литра млєка 8 ложки муки 10 ложки цукру 3 жовчки 1 ванелийов цукер 1 пудинґ од ванелиї. Так треба приготовиц цесто: 3 деци води и 150 ґрами масци най превре. До того додац 150 ґрами […]

Колачики, РуСмак, РУСМАК, РуСмак-рецепти

Дакус иншаки принцес крофни

Потребне: 60 ґрами масци 120 ґрами муки и 12 ложки (за юшку) води 4 вайца. Положиц масц и воду до шерпенки и тота маса муши преврец, вец треба положиц муку и кус препражиц же би ше шицко зєдинєло. Кед ше охладзи положиц єдно по єдно цале вайцо (вєдно 4) и нєпреривно мишац. Од достатей маси […]