Tag: Проя

РуСмак, РУСМАК, РуСмак-рецепти, Хлєб и печива

Проя

Потребне: 4 вайца 2 шолїчки од чарней кафи (єдна ма 110-120 мл) олєю 2 шолїчки млєка 3 шолїчки квашней води (лєбо обичней води) 1 пращок за печенє 1 ложичка солї 3 шолїчки паленти (кукуричного ґризу) 3 шолїчки муки 300 ґрами сира (мож и без). Шицко вимишац и положиц до помученей и помасценей тепши (лєбо на […]