Tag: Шпаґети „Карбонара”

РУСМАК, РуСмак, РуСмак-рецепти, Слани єдла

Шпаґети „Карбонара”

Потребне: 200 ґрами сланїни (з надосц меса) 2 дцл шметанки шпаґети ориґана по смаку. Попражиц сланїну и, кед пущи масц, положиц до нєй шметанку и шицко добре розмишац. Увариц шпаґети, так як пише на мещку, одцадзиц их и шицко вєдно помишац. Хто люби, на цепли шпаґети може натрец сира.