Tag: Юшки

РуСмак, РУСМАК, РуСмак-рецепти, Юшки

Юшка зоз покриви

Потребне: 1 цибуля 1 мархва 1 петрушка 1 шолїчка за чарну кафу рискаши 2 ложки муки 1 ложичка мелкей паприґи дакус попру дакус веґети и солї покриви 2 жовчки 3 ложки шметанки 1 лимун   Так треба приготовиц: Видинстац цибульку, мархву, петрушку и доляц води и пущиц най вре дас 15 минути, а у медзичаше […]