Tag: Mихайло Катона

Слани єдла

Kиноа шалата зоз рибу

Состойки за єдну особу ■ 50g киноа ■ швижа сезонска желєнява ■ єдна мархва, штреднєй велькосци ■ два ретхвочки ■ пол огурки ■ єдна парадича ■ дакус билого сира, на приклад кожи сир лєбо фета сир ■ 100 ґр осушеней риби лєбо риби зоз конзерви (филет окуреней скуши, велька конзерва тунєвини, лєбо оцадзени окурени лосос) […]