Кокос коцки

Тот рецепт наисце єдноставни,  швидко ше прави, а колач наисце смачни.

Питка: 250 ґр цукру и два вайца добре витрепац, а потим додац 50 ґр марґарину, 2 дцл млєка, 1 ванелийов цукер, 400 ґр муки и 1 пращок за печенє. Шицко добре вимуциц и упечиц у подмасценим плеху (або положиц на папер за печенє) на 200-220 ступнї

Кед ше упече порезац на коцки.

Фил: 1 дцл млєка, 300 ґр цукру, 200 ґр марґарину, 150 ґр чоколади. Шицко вєдно увариц. Кед ше охладзи, коцки мачац до филу, а потим до кокосу.

Мария Бауцал

НАПИШЦЕ УПЕЧАТОК

Your email address will not be published.