ФАНТАСТИЧНА БАКЛАВА З КОКОСОМ

Потребни состойки за фил:

 • 1 пакованє цеста (скорки) за рейтеши
 • 5 вайца
 • 300 ґрами цукру
 • 200 мл йоґурту
 • 200 мл олєю
 • 1 пращок за печенє
 • 3 ложки муки
 • 300 ґрами кокосу.

Потребни состойки за сладку воду:

 • 1,2 литри води
 • 700 ґрами цукру

Так треба приготовиц:

 1. Витрепац 5 бильчки, додац 300 ґрами цукру и додац жовчки и знова витрепац з миксером. Додац 200 мл йоґурту, 200 мл олєю, 1 пращок за печенє, 3 ложки муки и 300 ґрами кокосу. Добре розтрепац.
 2. Намасциц тепшу з олєйом. Положиц два цеста и намасциц зоз филом, ознова два цеста, та фил, потим два цеста и так док ше нє потроши и фил и скорки.
 3. Порезац на фалатки и упечиц на 180 – 200 ступнї.
 4. 2 литри води превариц зоз 700 ґрами цукру.
 5. Кед ше баклава упече, охабиц ю най ше охладзи, а вец ю преляц зоз горуцим сирупом (або обратно, з охладзеним сирупом по горуцей баклави).

НАПИШЦЕ УПЕЧАТОК

Your email address will not be published.