Юшка зоз покриви

Потребне:

1 цибуля

1 мархва

1 петрушка

1 шолїчка за чарну кафу рискаши

2 ложки муки

1 ложичка мелкей паприґи

дакус попру

дакус веґети и солї

покриви

2 жовчки

3 ложки шметанки

1 лимун

 

Так треба приготовиц:

Видинстац цибульку, мархву, петрушку и доляц води и пущиц най вре дас 15 минути, а у медзичаше додац и єдну шольку рискаши. До окремней пластики положиц 2 ложки муки, дакус мелкей паприґи, дакус попру и розмишац да нє останю грудки и усипац води. Добре вимишац и тото усипац до юшки и кед треба доляц ище води, дакус веґети и солї. Вжац ґумово лєбо найлоново рукавици, умиц покриву и порезац ю на дробно. Кед рискаша уварена, положиц покриву и охабиц най ше вари дас 10 минути. Кед готова юшка, на столє ше усипе до тей юшки 2 жовчки хтори розмишани зоз шметанку. Хто люби, може положиц и кус лимунового соку.

 

НАПИШЦЕ УПЕЧАТОК

Your email address will not be published.