Проя

Потребне:

4 вайца

2 шолїчки од чарней кафи (єдна ма 110-120 мл) олєю

2 шолїчки млєка

3 шолїчки квашней води (лєбо обичней води)

1 пращок за печенє

1 ложичка солї

3 шолїчки паленти (кукуричного ґризу)

3 шолїчки муки

300 ґрами сира (мож и без).

Шицко вимишац и положиц до помученей и помасценей тепши (лєбо на папер за печенє), лєбо калупу за мафини, и печиц на 200 ступнї 20-25 минути. Прою мож правиц и на пол мери.

 

НАПИШЦЕ УПЕЧАТОК

Your email address will not be published.